Projekty


Výměna a spolupráce česko-čínská v oblasti genových zdrojů ovocných druhů

Garant: prof. Dr. Ing. Boris Krška


Základní informace   Pracovníci   
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:
1P04ME714
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
1P04ME714
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:
02. 01. 2004
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2004
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3
Počet výsledků na projektu:
2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Ivan Oukropec
Spoluřešitel
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Spoluřešitel
prof. Dr. Ing. Boris KrškaOdpovědný řešitel