Projekty


Výměna a spolupráce česko-čínská v oblasti genových zdrojů ovocných druhů

Garant: prof. Dr. Ing. Boris Krška


Základné informácie
   
Pracovníci
   
Výsledky   
   
Harmonogram   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracovisko:
Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikácia projektu:1P04ME714
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:
1P04ME714
Stav projektu:
Obhájený
Dátum začatia projektu:
02. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:
3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
3
Počet výsledkov projektu:
2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Spoluřešitel
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.Spoluřešitel
prof. Dr. Ing. Boris Krška
Odpovědný řešitel