Projekty


Výměna a spolupráce česko-čínská v oblasti genových zdrojů ovocných druhů

Garant: prof. Dr. Ing. Boris Krška


   
   
Výsledky   Financování
   
Harmonogram
   


Následující časová osa zachycuje harmonogram daného projektu. Začátek a konec projektu je uveden na levé straně osy. Ostatní data jsou umístěna na pravé straně osy.

02.01.2004  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.2004