Projekty


Výměna a spolupráce česko-čínská v oblasti genových zdrojů ovocných druhů

Garant: prof. Dr. Ing. Boris Krška


Základní informace         
Financování
      


Následující tabulka zobrazuje souhrnný rozpočet celého projektu pro jednotlivé druhy peněz za jednotlivé roky řešení.

Položka
2004
Kapitálové výdaje
--
Běžné výdaje - mzdové náklady
--
Běžné výdaje - ostatní
440 000