Projekty


Výměna a spolupráce česko-čínská v oblasti genových zdrojů ovocných druhů

Garant: prof. Dr. Ing. Boris Krška


   Pracovníci
   
Výsledky   
   
Harmonogram   


Následující tabulka zobrazuje seznam výsledků přidaných k projektu "Výměna a spolupráce česko-čínská v oblasti genových zdrojů ovocných druhů".

Publikace
Druh publikace
Odpovědnost
Podrobnosti
Ovocnářství v Číně
Krška, Boris
Ovocnářství v Číně. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2005. č. 7, s. 14--15. ISSN 1213-7596.
článek v periodiku
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Zahradnictví v Číně a možnosti inovace sortimentu a technologíí
Krška, Boris -- Nečas, Tomáš -- Oukropec, Ivan
Zahradnictví v Číně a možnosti inovace sortimentu a technologíí. 16. 9. 2005, Lednice (CZ).
workshop