Projekty


Výměna a spolupráce česko-čínská v oblasti genových zdrojů ovocných druhů

Garant: prof. Dr. Ing. Boris Krška


   
Pracovníci   
   
   
Harmonogram   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výměna a spolupráce česko-čínská v oblasti genových zdrojů ovocných druhů".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
prof. Dr. Ing. Boris Krška
ÚO ZF [ukončené]+420 519 367 241
ÚO ZF
+420 519 367 244
LB01N2013 (Led-A2.13)
Ing. Ivan Oukropec
ICV C-U3V [ukončené]
+420 519 367 309
LD03N1006 (LD031.06)

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ