Projekty


Výměna a spolupráce česko-čínská v oblasti genových zdrojů ovocných druhů

Garant: prof. Dr. Ing. Boris Krška


   Pracovníci
   
Výsledky
   
      


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Výměna a spolupráce česko-čínská v oblasti genových zdrojů ovocných druhů".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

Pracovník
Role
Pracoviště
Telefon
Kancelář
ÚO ZF [ukončeno]
+420 519 367 241
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
ÚO ZF+420 519 367 244LB01N2013 (Led-A2.13)
ICV C-U3V [ukončeno]+420 519 367 309LD03N1006 (LD031.06)

Legenda
Role:
administrativa
metodický řešitel
řešitel
pomocník
pozorovatel