Projekty


Výměna a spolupráce česko-čínská v oblasti genových zdrojů ovocných druhů

Garant: prof. Dr. Ing. Boris Krška


Základní informace   Pracovníci
   
   
Financování
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:
1P04ME714
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
1P04ME714
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
02. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3
Počet výsledků na projektu:
2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Spoluřešitel
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.Spoluřešitel
Odpovědný řešitel