Projects


Integrace eLearningového systému do UIS

Supervisor: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Basic information
   
      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt zabezpečuje integraci kompletního eLearningového studijního prostředí ELIS do stávajícího provozního informačního systému školy (Univerzitní informační systém). Součástí projektu je analýza integračního procesu, refaktoring příslušných aplikací a metodik, transformace stávajících dat z ELIS a napojení na studijně administrativní aplikace přítomné v UIS.
Kind of project:
RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Department:
Institute for Information System (CUD)
Project identification:
609/2006 - 4a,c | TR960271
Project status:
Defended
Project start date :
01. 01. 2006
Project close date:
31. 12. 2006
Number of workers in the project:
6
Number of official workers in the project:
3
Number of results in the project:
1

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
spoluřešitel projektu
řešitel projektu
Ing. Tomáš Procházka
spoluřešitel projektu


Link-up to projects

The following table contains projects which the project of Integrace eLearningového systému do UIS is a follow-up of.

Identification
Project title
State
Project supervisor
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
Implementace eLearningu v universitním prostředí
219/2005 - 1e
Extending central information system


Follow-up projects

The following table contains the projects which exploit the project of Integrace eLearningového systému do UIS (topic and ideas).

IdentificationProject title
State
Project supervisor
89/2007 - 8b | TR970051/1105
Zajištění podpory eScience, eLearning a eAgenda v Univerzitním informačním systému
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected