Projekty


Integrace eLearningového systému do UIS

Garant: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt zabezpečuje integraci kompletního eLearningového studijního prostředí ELIS do stávajícího provozního informačního systému školy (Univerzitní informační systém). Součástí projektu je analýza integračního procesu, refaktoring příslušných aplikací a metodik, transformace stávajících dat z ELIS a napojení na studijně administrativní aplikace přítomné v UIS.
Druh projektu:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:Ústav pro informační systém (CP)
Identifikace projektu:609/2006 - 4a,c | TR960271
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:3
Počet výsledků na projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Ing. Roman Malo, Ph.D.spoluřešitel projektu
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.řešitel projektu
Ing. Tomáš Procházkaspoluřešitel projektu


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Integrace eLearningového systému do UIS navazuje.

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
Univerzitní informační systém MZLU v BrněobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
Rozvoj distančního vzdělávání na MZLU v BrněobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
Implementace eLearningu v universitním prostředíobhájenýBc. Ing. Roman Malo, Ph.D.
219/2005 - 1eRozšíření centrálního informačního systémuobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Integrace eLearningového systému do UIS (tematicky, myšlenkově).

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
89/2007 - 8b | TR970051/1105Zajištění podpory eScience, eLearning a eAgenda v Univerzitním informačním systémuobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený