ProjektyHelp


Integrace eLearningového systému do UIS

Garant: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Základní informace
   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt zabezpečuje integraci kompletního eLearningového studijního prostředí ELIS do stávajícího provozního informačního systému školy (Univerzitní informační systém). Součástí projektu je analýza integračního procesu, refaktoring příslušných aplikací a metodik, transformace stávajících dat z ELIS a napojení na studijně administrativní aplikace přítomné v UIS.
Druh projektu:
RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:
Ústav pro informační systém (CP)
Identifikace projektu:609/2006 - 4a,c | TR960271
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3
Počet výsledků na projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
spoluřešitel projektu
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.řešitel projektu
spoluřešitel projektu


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Integrace eLearningového systému do UIS navazuje.

IdentifikaceNázev projektuStav
Garant projektu
Univerzitní informační systém MZLU v BrněobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
obhájený
Implementace eLearningu v universitním prostředí
obhájený
219/2005 - 1e
Rozšíření centrálního informačního systému
obhájený


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Integrace eLearningového systému do UIS (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
89/2007 - 8b | TR970051/1105
obhájený

Legenda:
Aktivní stavy:podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovanýřešený
řešený
ukončenýukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušený
zrušený