ProjektyHelp


Modelování vodní bilance v zemědělsky využívané krajině

Garant: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikace projektu:366/2006
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Garant
Ing. Martina Urbanová
Řešitel