Projekty


Stanovení srážení mléka při různých teplotních režimech a následný vliv na kvalitu sýřeniny

Garant: prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Převážná většina sýrů se vyrábí enzymatickým srážením mléka. Působením syřidlových enzymů na mléko dochází k vysrážení kaseinových bílkovin ve formě pevné kompaktní hmoty. Kompaktní struktura se dynamicky mění a sýřenina se vizuálně kontroluje a stanovuje jakost sýřeniny
Druh projektu:Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:Ústav technologie potravin (AF)
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0