Projekty


Stanovení fyzikálně-chemických vlastností mléka a mléčných produktů

Garant: prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:U všech mlékárenských výrobků vč. tekutých mlék se pravidelně analyzují základní složky mléka, jako jsou mléčný tuku, mléčný cukr a kyselost. Stanovení tuku v mléce, jogurtech, sýrech, smetaně, másle se provádí Gerberovou metodou dle ČSN ISO 2446 (570547). Mléčný cukr se stanovuje dle ČSN 57 0530 polarimetricky. Kyselost mléka a mléčných výrobků, které jsou zabarvené, se provádí potenciometrickou titrací. Všechny tyto analýzy slouží jako základní analýzy pro další využití pro stanovení kvality a porušení mléka a mléčných výrobků
Druh projektu:Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:Ústav technologie potravin (AF)
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Roman Pytelspoluřešitel
prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.hlavní řešitel