ProjektyHelp


Stanovení fyzikálně-chemických vlastností mléka a mléčných produktů

Garant: prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
U všech mlékárenských výrobků vč. tekutých mlék se pravidelně analyzují základní složky mléka, jako jsou mléčný tuku, mléčný cukr a kyselost. Stanovení tuku v mléce, jogurtech, sýrech, smetaně, másle se provádí Gerberovou metodou dle ČSN ISO 2446 (570547). Mléčný cukr se stanovuje dle ČSN 57 0530 polarimetricky. Kyselost mléka a mléčných výrobků, které jsou zabarvené, se provádí potenciometrickou titrací. Všechny tyto analýzy slouží jako základní analýzy pro další využití pro stanovení kvality a porušení mléka a mléčných výrobků
Druh projektu:Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:Ústav technologie potravin (AF)
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
spoluřešitel
prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.
hlavní řešitel