Projekty


Stanovení fyzikálně-chemických vlastností mléka a mléčných produktů

Garant: prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Stanovení fyzikálně-chemických vlastností mléka a mléčných produktů".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

PracovníkRolePracovištěTelefonKancelář
prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.AAF D-TP-ZZM [ukončeno]+420 545 133 257BA27N1016 (M1.16)
Ing. Roman PytelŘAF D-TP-ZZM prez [přerušeno]+420 545 133 203BA27N1005 (M1.05)

Legenda
Role:AadministrativaMmetodický řešitelŘřešitelHpomocníkPpozorovatel