ProjektyHelp


Stanovení fyzikálně-chemických vlastností mléka a mléčných produktů

Garant: prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci   
   


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Stanovení fyzikálně-chemických vlastností mléka a mléčných produktů".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

PracovníkRolePracovištěTelefon
Kancelář
prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.AAF D-TP-ZZM [ukončeno]+420 545 133 257BA27N1016 (M1.16)
Ing. Roman PytelŘ
AF D-TP-ZZM komb [roč 3]
+420 545 133 203BA27N1005 (M1.05)

Legenda
Role:
A
administrativa
M
metodický řešitelŘ
řešitel
H
pomocníkP
pozorovatel