ProjectsHelp


TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství

Supervisor: prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.


Basic information
      
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:
TAČR (Projekt financovaný Technologickou agenturou ČR)
Department:
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Project status:
In progress
Project start date :09. 11. 2015
Number of workers in the project:
2
Number of official workers in the project:
0


Link-up to projects

The following table contains projects which the project of TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství is a follow-up of.

Identification
Project title
State
Project supervisor
TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství
řešený
prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.

Key:
Active states:přijatýaccepted
ukončený
completedpřipravovanýin preparation
řešený
in progress
podaný
submitted
Inactive states:
zrušený
cancelled
obhájený
defended
vyřazený
excluded
neobhájený
not defended
zamítnutý
rejected