Projekty


Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi.

Garant: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.


Základné informácie
   Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Předkládaný projekt navazuje na hlavní cíl COST akce IS 1409. Cílem projektu je na základě mezinárodní spolupráce v rámci schválené akce ISCH COST Action IS1409 zvýšit vědecké poznání o významu gender dimenze při implementaci a podpoře aktivního stárnutí, především s ohledem na ekonomický well-being stárnoucích pracovníků v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi. Důraz bude kladen na podporu mezinárodní spolupráce s výzkumnými institucemi členských států COST. Zárukou úspěšné mezinárodní spolupráce při řešení předloženého výzkumu je členství řešitelky projektu Martiny Rašticové v management committee akce ISCH COST Action IS1409.
Druh projektu:
Iný (Jiný projekt)
Pracovisko:
Ústav práva a humanitních věd (PEF), Ústav marketingu a obchodu (PEF), Ústav ekonomie (PEF), Ústav podnikové ekonomiky (PEF), Ústav financí (PEF)
Identifikácia projektu:LD15065
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 11. 2015
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:
14
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0