Projects


Gender dimension of implementation of active ageing in Czech private and public sector and comparison with west countries

Supervisor: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.


Basic information   
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Předkládaný projekt navazuje na hlavní cíl COST akce IS 1409. Cílem projektu je na základě mezinárodní spolupráce v rámci schválené akce ISCH COST Action IS1409 zvýšit vědecké poznání o významu gender dimenze při implementaci a podpoře aktivního stárnutí, především s ohledem na ekonomický well-being stárnoucích pracovníků v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi. Důraz bude kladen na podporu mezinárodní spolupráce s výzkumnými institucemi členských států COST. Zárukou úspěšné mezinárodní spolupráce při řešení předloženého výzkumu je členství řešitelky projektu Martiny Rašticové v management committee akce ISCH COST Action IS1409.
Kind of project:
Other (Jiný projekt)
Department:Department of Law and Social Sciences (FBE), Department of Marketing and Trade (FBE), Department of Economics (FBE), Department of Business Economics (FBE), Department of Finance (FBE)
Project identification:
LD15065
Project status:
In progress
Project start date :
01. 11. 2015
Project close date:
31. 12. 2017
Number of workers in the project:
14
Number of official workers in the project:
0