Projekty


Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi.

Garant: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.


   Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
ÚPHV PEF
+420 545 132 644
BA39N6038 (Q6.38)
Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D.
ÚLDEP LDF, ÚT LDF
+420 545 134 310
BA04N3044 (B3.44)
Ing. Veronika Antošová, Ph.D.ÚMO PEF [vyňatie]
Ing. Pavel Breinek, Ph.D.
ÚE PEF [ukončené]
+420 545 132 552
BA39N5048 (Q5.48)
ÚE PEF
+420 545 132 543
BA39N5028 (Q5.28)
ÚMO PEF [vyňatie]
+420 545 132 333
BA39N3081 (Q3.81)
Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D.
ÚE PEF
+420 545 132 555BA39N5049 (Q5.49)
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
ÚF PEF
+420 545 132 444
BA39N4084 (Q4.84)
ÚE PEF
+420 545 132 554
BA39N5048 (Q5.48)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
ÚMO PEF
+420 545 132 323BA39N3078 (Q3.78)
Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D.
ÚPHV PEF [vyňatie]
+420 545 132 643
BA39N6033 (Q6.33)
JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLMÚPHV PEF [ukončené]+420 545 132 259
BA39N6031 (Q6.31)
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
ÚPE PEF
+420 545 132 600
BA39N6021 (Q6.21)
ÚF PEF
+420 545 132 643
BA39N6033 (Q6.33), BA39N4066 (Q4.66)

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľpomocník
pozorovateľ