Projekty


Glokalizace tradiční amazonské medicíny v České republice a možnosti jejího terapeutického využití v místních podmínkách

Garant: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Z tradiční amazonské medicíny se stal globální fenomén. Sezení, během níž je podávána, lze v současné době absolvovat nejen v prostředí jihoamerického deštného pralesa, ale také v České republice. Vzhledem k tomu, že je tradiční medicína v místních podmínkách užívána v rámci subkultury, provedli jsme v době od 14. 7. - 31. 8. 2015 pilotní on-line anonymní dotazníkové šetření, během nějž jsme identifikovali informátory svolné k účasti na semi-strukturovaném interview (n=44). Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jakým způsobem došlo k přizpůsobení této původně jihoamerické tradice lokálním podmínkám, vytvořit o tom zakotvenou teorii a predikovat trendy v dalším šíření tohoto sociokulturního jevu.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Identifikácia projektu:FRRMS - IGA - 2016/003
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0