Projekty


Glokalizace tradiční amazonské medicíny v České republice a možnosti jejího terapeutického využití v místních podmínkách

Garant: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Z tradiční amazonské medicíny se stal globální fenomén. Sezení, během níž je podávána, lze v současné době absolvovat nejen v prostředí jihoamerického deštného pralesa, ale také v České republice. Vzhledem k tomu, že je tradiční medicína v místních podmínkách užívána v rámci subkultury, provedli jsme v době od 14. 7. - 31. 8. 2015 pilotní on-line anonymní dotazníkové šetření, během nějž jsme identifikovali informátory svolné k účasti na semi-strukturovaném interview (n=44). Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jakým způsobem došlo k přizpůsobení této původně jihoamerické tradice lokálním podmínkám, vytvořit o tom zakotvenou teorii a predikovat trendy v dalším šíření tohoto sociokulturního jevu.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Identifikace projektu:FRRMS - IGA - 2016/003
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0