Projects


Rozvoj IT infrastruktury a služeb univerzity

Supervisor: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Basic information
   
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt zabezpečuje zajištění dalšího rozvoje IT infrastruktury a IT služeb zejména pro pedagogickou činnost a administrativně-řídící činnost univerzity. Jedná se zejména o posílení centrálních diskových kapacit univerzity, navýšení výkonu univerzitního informačního systému a zajištění jeho dalšího vývoje. Dále se projekt zabývá zpřístupněním těchto technologií studentům.
Kind of project:
RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Department:
Institute for Information System (CUD)
Project identification:
136/2006 - 4a | TR960181
Project status:
Defended
Project start date :
01. 01. 2006
Project close date:31. 12. 2006
Number of workers in the project:6
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
spoluřešitel projektu
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
řešitel projektu
spoluřešitel projektu


Link-up to projects

The following table contains projects which the project of Rozvoj IT infrastruktury a služeb univerzity is a follow-up of.

Identification
Project title
State
Project supervisor
220/2005 - 1e
219/2005 - 1e
Extending central information systemBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excludednot defended
rejected