ProjektyHelp


Rozvoj IT infrastruktury a služeb univerzity

Garant: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt zabezpečuje zajištění dalšího rozvoje IT infrastruktury a IT služeb zejména pro pedagogickou činnost a administrativně-řídící činnost univerzity. Jedná se zejména o posílení centrálních diskových kapacit univerzity, navýšení výkonu univerzitního informačního systému a zajištění jeho dalšího vývoje. Dále se projekt zabývá zpřístupněním těchto technologií studentům.
Druh projektu:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:
Ústav pro informační systém (CP)
Identifikace projektu:
136/2006 - 4a | TR960181
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Tomáš Procházkaspoluřešitel projektu
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.řešitel projektu
spoluřešitel projektu


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Rozvoj IT infrastruktury a služeb univerzity navazuje.

Identifikace
Název projektuStav
Garant projektu
220/2005 - 1eobhájený
obhájený
219/2005 - 1e
obhájený

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatýpřipravovaný
připravovaný
řešený
řešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájenýobhájenýobhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený