ProjektyHelp


Databanka výzkumu ekologického zemědělství

Garant: Ing. Mgr. Ladislav Hanuš, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu databanka výzkumu ekologického zemědělství (dále jen databanky) je shromažďovat a zpřístupňovat informace o probíhajícím, ukončeném výzkumu ekologického zemědělství a aktuálně nabízených tématech. Databanka má výhradně elektronickou podobu na webové stránce www.pro-bio.cz/vyzkum. Projekt vytváření databanky spadá obsahově do Akční plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010, konkrétně odpovídá prioritě 5.1.1 „Systematicky podporovat oblast výzkumu, vzdělávání a poradenství v EZ, pravidelně zařazovat tématiku EZ jako jednu z priorit resortních a národních programů výzkumu, např. v rámci témat Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV)“.
Druh projektu:Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:Agronomická fakulta
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0