Projekty


Analýza památek zahradního umění s uplatněnými projevy současné zahradní a krajinářské tvorby

Garant: prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.


Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cílem projektu je komplexní analýza vybraných památek zahradního umění s projevy současné zahradní a krajinářské tvorby, a to na základě studia archivních materiálů a následného terénního šetření za účelem zhodnocení objektů na základě předem vytvořené metodiky. Závěrem budou zformulovány obecné závěry týkající se možností a omezení použití soudobých projevů zahradní a krajinářské architektury v památkách zahradního umění.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Identifikácia projektu:14/2015/591
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 03. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0