Projects


Analýza památek zahradního umění s uplatněnými projevy současné zahradní a krajinářské tvorby

Supervisor: prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Cílem projektu je komplexní analýza vybraných památek zahradního umění s projevy současné zahradní a krajinářské tvorby, a to na základě studia archivních materiálů a následného terénního šetření za účelem zhodnocení objektů na základě předem vytvořené metodiky. Závěrem budou zformulovány obecné závěry týkající se možností a omezení použití soudobých projevů zahradní a krajinářské architektury v památkách zahradního umění.
Kind of project:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Department:
Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Project identification:14/2015/591
Project status:
In progress
Project start date :
01. 03. 2015
Project close date:31. 12. 2015
Number of workers in the project:
2
Number of official workers in the project:
0