Projekty


Analýza památek zahradního umění s uplatněnými projevy současné zahradní a krajinářské tvorby

Garant: prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.


Základní informace      
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu je komplexní analýza vybraných památek zahradního umění s projevy současné zahradní a krajinářské tvorby, a to na základě studia archivních materiálů a následného terénního šetření za účelem zhodnocení objektů na základě předem vytvořené metodiky. Závěrem budou zformulovány obecné závěry týkající se možností a omezení použití soudobých projevů zahradní a krajinářské architektury v památkách zahradního umění.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Identifikace projektu:
14/2015/591
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2015
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0