Projekty


Analýza památek zahradního umění s uplatněnými projevy současné zahradní a krajinářské tvorby

Garant: prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.


Základné informácie
   
Pracovníci   Harmonogram   


Nasledujúca časová os zachycuje harmonogram daného projektu. Začiatok a koniec projektu je uvedený na ľavej strane osy. Ostatné dáta sú umiestené na pravej strane osy.

01.03.2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.2015