Projekty


Analýza památek zahradního umění s uplatněnými projevy současné zahradní a krajinářské tvorby

Garant: prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.


Základné informácie
   
Pracovníci
   Harmonogram   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Analýza památek zahradního umění s uplatněnými projevy současné zahradní a krajinářské tvorby".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracovisko
Telefón
Kancelária
ÚBZ ZF
+420 519 367 272
LB06N2017 (Led-D2.17)
ZF D-ZKA-ZKA prez [prerušené]
LB06N2016 (Led-D2.16)

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ