Projekty


Charakterizácia kmeňov Candidatus Phytoplasma prunorum (ESFY) vyskytujúcich sa v experimentálnom sade Ústavu ovocnictví Záhradníckej fakulty, MENDELU v Brne.

Garant: Ing. Tomáš Kiss


Základní informace
   
Pracovníci   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom práce je pomocou dostupných molekulárnych markerov zanalyzovať výskyt kmeňov fytoplazmy ESFY v experimentálnom sade Ústavu ovocnictví Záhradníckej fakulty MENDELU v Brne. Výsledkom bude zaradenie analyzovaných vzoriek fytoplazmy ESFY do kmeňových profilov nachádzajúcich sa v databáze NCBI a publikovaných vo vedeckých článkoch. Podľa symptomatického prejavu bolo v experimentálnom sade Ústavu ovocnictví Záhradníckej fakulty MENDELU v Brne sledovaných niekoľko kmeňov fytoplazmy ESFY. Získané výsledky molekulárnych analýz sledovaných vzoriek pomožu potvrdiť alebo vyvrátiť existenciu kmeňov i na molekulárnej úrovni.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav ovocnictví (ZF), Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2015
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0