Projekty


Analýza a specifikace procesů způsobujících tvorbu nitrátových polutantů v zavlažované půdě

Garant: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikace projektu:KONTAKT CZ-SLO 19/2006-2007
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Dr. Ing. Milada Šťastnářešitelka projektu