Projekty


Analýza a specifikace procesů způsobujících tvorbu nitrátových polutantů v zavlažované půdě

Garant: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Iný (Jiný projekt)
Pracovisko:Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikácia projektu:KONTAKT CZ-SLO 19/2006-2007
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Dr. Ing. Milada Šťastnářešitelka projektu