Projekty


Časně eneolitická příkopová ohrazení v Čechách. Interpretace jejich účelu a společenského významu.

Garant: prof. Ing. Klement Rejšek, CSc.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zaměřený na problematiku příkopových ohrazení z období počátku eneolitu v Čechách. Výskyt příkopových ohrazení je v této době ve střední Evropě spojen především s michelsberskou kulturou. Účel těchto ohrazení je spojován jak s profánní tak kultovní sférou. V poslední době převažují názory o nadkomunitním a rituálním významu eneolitických ohrazení. Základem projektu je terénní archeologický výzkum 3 vytipovaných lokalit v Čechách. Projekt povede k poznání časně eneolitických příkopových ohrazení v Čechách, včetně zcela nových dat pro rekonstrukci procesů budování, užívání a zániku těchto monumentů.
Druh projektu:GAČR (Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR)
Pracoviště:Ústav geologie a pedologie (LDF)
Identifikace projektu:15-02453S
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:GA15-02453S
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2015
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:4
Počet výsledků na projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Klement Rejšek, CSc.spolunavrhovatel/metodický řešitel
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.členka týmu kategorie A
Ing. Aleš Kučera, Ph.D.člen týmu kategorie B
Ing. Karel Maroszčlen týmu kategorie