Projekty


Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability vybraných diferenciačních vlastností půdy

Garant: prof. Ing. Klement Rejšek, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zaměřěn na aplikaci pokročilých geoinformačních technologií ve výzkumu variability diferenciačních půdních vlastností a jejich dynamiky. Modelování časo-prostorové proměnlivosti diferenciačních půdních vlastností v závislosti na změně podmínek stanoviště jednotlivých typů ekosystémů povede ke stanovení míry korelací mezi změnou edafických a vegetačních vlastností krajiny. To umožní stanovení vhodných efektivních -- časově a ekonomicky méně náročných - metod předpovědi prostorové variability.
Druh projektu:TAČR (Projekt financovaný Technologickou agenturou ČR)
Pracoviště:Ústav geologie a pedologie (LDF)
Identifikace projektu:TA04020888
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.kontaktní osoba/řešitel
Ing. Karel Maroszlaborant/vědecko-výzkumný pracovník
prof. Ing. Klement Rejšek, CSc.spolunavrhovatel/metodický řešitel