Projekty


Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability vybraných diferenciačních vlastností půdy

Garant: prof. Ing. Klement Rejšek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zaměřěn na aplikaci pokročilých geoinformačních technologií ve výzkumu variability diferenciačních půdních vlastností a jejich dynamiky. Modelování časo-prostorové proměnlivosti diferenciačních půdních vlastností v závislosti na změně podmínek stanoviště jednotlivých typů ekosystémů povede ke stanovení míry korelací mezi změnou edafických a vegetačních vlastností krajiny. To umožní stanovení vhodných efektivních -- časově a ekonomicky méně náročných - metod předpovědi prostorové variability.
Druh projektu:TAČR (Projekt financovaný Technologickou agenturou ČR)
Pracovisko:Ústav geologie a pedologie (LDF)
Identifikácia projektu:TA04020888
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.kontaktní osoba/řešitel
Ing. Karel Maroszlaborant/vědecko-výzkumný pracovník
prof. Ing. Klement Rejšek, CSc.spolunavrhovatel/metodický řešitel