Projekty


Study on diversity of indigenous woody plants and status of soil fertility under the canopies of different exotic plantation forests, in South western Ethiopia

Garant: doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Identifikácia projektu:52_2010
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:3