Projekty


The population structure and the population dynamics of Gum and Resin producting tree species in Amhara region, Ethiopia

Garant: doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Identifikácia projektu:15_2008
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:1