ProjektyHelp


Mezinárodní spolupráce při posouzení vodohospodářské účinnosti retenčních opatření v malých povodích na území České republiky a Velké Británie.

Garant: Ing. David Veselý, DiS.


Základní informace      
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Lesnická a dřevařská fakulta
Identifikace projektu:63/2010
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 02. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0