ProjektyHelp


Návrh technických parametrů nového penetračního přístroje pro zjišťování vlastností dřeva "in situ"

Garant: prof. Dr. Ing. Petr Horáček


Základní informace
   
Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Lesnická a dřevařská fakulta
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 02. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0