ProjektyHelp


Vliv odvětvové a organizační struktury firem na rozvoj regionu

Garant: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Identifikace projektu:15/2015
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2015
Datum ukončení projektu:
28. 02. 2016
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. David Kučerařešitel
Ing. Zuzana Svobodovářešitel
řešitel
Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
hlavní řešitel
Ing. Lucie Zvonkovářešitel