Projects


Effectiveness of the community treatment of drug addiction in cross-cultural perspective

Supervisor: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.


Basic information
   
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Tento projekt navazuje na předchozí výzkum retence interních pacientů v terapeutických komunitách v České republice, Peru a Nikaragui, řešený v rámci IGA FRRMS v roce 2014. Výsledky tohoto výzkumu ukázaly, že retence představuje klíčový indikátor efektivity rehabilitačního programu pro drogově závislé. Současně se podařilo identifikovat, které faktory významným způsobem ovlivňují schopnost pacientů setrvat v komunitní léčbě po předepsanou dobu a vyléčit se ze závislosti na návykových látkách. Cílem tohoto projektu je prohloubit dosavadní poznatky na základě analýzy 50 semi-strukturovaných interview nahraných s klienty terapeutických komunit a prezentovat je v podobě habilitační práce. Studenti zapojení do projektu budou plnit administrativní, konzultační a odborné funkce.
Kind of project:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Department:
Department of Languages (FRDIS)
Project identification:
3/2015
Project status:
Defended
Project start date :01. 01. 2015
Project close date:
31. 12. 2015
Number of workers in the project:
4
Number of official workers in the project:0
Number of results in the project:
1