ProjektyHelp


Možnosti a omezení využití alternativních potravinových sítí v regionálním rozvoji

Garant: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Identifikace projektu:
19/2015
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2015
Datum ukončení projektu:
28. 02. 2016
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3
Počet výsledků na projektu:4

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.Garant - hlavní řešitel
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.řešitel
Ing. Simona Miškolci, Ph.D.řešitel