Projekty


Chalara fraxinea a chřadnutí jasanů v ČR

Garant: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 02. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0