Projekty


Chalara fraxinea a chřadnutí jasanů v ČR

Garant: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 02. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0