Projekty


The effect of heavy metal ions on the development of Abies alba Mill. and Picea abies (L.) H. Karst. somatic embryos

Garant: doc. RNDr. Jana Krajňáková, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 02. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0