Projekty


Zdravotní stav porostů smrku ztepilého v Orlických horách

Garant: Ing. Tomáš Žid


Základní informace
   
Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu bude prezentace dat na mezinárodní konferenci s názvem Mountain Forests in a changing world ve Vídni.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Identifikace projektu:
26/2008
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
1