ProjektyHelp


Vývoj algoritmů pro zpracování digitálních záznamů chování a tvarů zemědělských plodin, materiálů a produktů

Garant: doc. RNDr. Stanislav Bartoň, CSc.


Základní informace
         


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Analýza obrazu zemědělské plodiny - produktu je nezbytná pro stanovení změn tvarů a rozměrů, které mohou sloužit k optimalizování podmínek manipulace a skladování těchto plodin. Pomocí rychloběžného snímacího zařízení lze zjistit, jak se bude daná plodina - produkt měnit v závislosti na čase. Tímto způsobem lze stanovit a vyhodnotit například změnovou a tvarovou variabilitu plodiny v průběhu manipulace -- pádu nebo dopadu jiného tělesa. V tomto případě jde o rychlé změny tvaru. V případě zrání nebo skladování je možné sledovat pomalé tvarové změny, například právě dlouhodobý vliv nárazu. Z průběhu tvarových změn lze vyhodnotit vývoj kvality produktu.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Identifikace projektu:
IP 19/2015
Stav projektu:
Zrušený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2015
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:3