Projects


Implementation of the Course Professional Spanish Terminology in the Study Program International Territorial Studies at FRDIS MENDELU

Supervisor: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.


Basic information
   
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
V rámci tohoto projektu budou vytvořeny učební pomůcky a sylabus nového předmětu Odborná španělská terminologie, který bude vyučován na FRRMS MENDELU nově od ZS 2015/16 a zajistí návaznost ve studiu španělštiny mezi bakalářským a doktorským studiem. Tým zaměstnanců z Ústavu jazykových a kulturních studií v průběhu roku 2015 zpracuje španělsky psanou reedici odborné publikace, jež byla vytvořena během realizace projektu IP v roce 2014, pod názvem "Etnobotánica y fitoterápia en América". Odborná publikace bude zpřístupněna studentům v elektronické verzi prostřednictvím UIS. Výtisky pak budou dostupné prostřednictvím Ústřední knihovny. Tímto způsobem dojde ke zlepšení publikační činnosti zaměstnanců ústavu.
Kind of project:
RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Department:
Department of Languages (FRDIS)
Project identification:
B-1506
Project status:
Defended
Project start date :
01. 01. 2015
Project close date:
31. 12. 2015
Number of workers in the project:
3
Number of official workers in the project:
0
Number of results in the project:
2