Projekty


Implementace kurzu Odborná španělská terminologie do studijního programu Mezinárodní teritoriální studia na FRRMS MENDELU

Garant: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V rámci tohoto projektu budou vytvořeny učební pomůcky a sylabus nového předmětu Odborná španělská terminologie, který bude vyučován na FRRMS MENDELU nově od ZS 2015/16 a zajistí návaznost ve studiu španělštiny mezi bakalářským a doktorským studiem. Tým zaměstnanců z Ústavu jazykových a kulturních studií v průběhu roku 2015 zpracuje španělsky psanou reedici odborné publikace, jež byla vytvořena během realizace projektu IP v roce 2014, pod názvem "Etnobotánica y fitoterápia en América". Odborná publikace bude zpřístupněna studentům v elektronické verzi prostřednictvím UIS. Výtisky pak budou dostupné prostřednictvím Ústřední knihovny. Tímto způsobem dojde ke zlepšení publikační činnosti zaměstnanců ústavu.
Druh projektu:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Identifikace projektu:B-1506
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2015
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:2