Projekty


Evaluation of vegetation changes within the 5th, 6th and 7th vegetation tiers of Moravskoslezské Beskydy Mts.

Garant: prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:20. 03. 2013
Dátum ukončenia projektu:25. 03. 2014
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:2